O domu go?cinnym

Dom go?cinny jest przyst?pnym cenowo hostelem dla podro?nikow.

Z nami zaoszcz?dzisz i sp?dzisz czas w przyjemnej atmosferze.

Dla przyk?adu w obszernych wspolnych pomieszczeniach

Obaszar osobisty ogranicza si? do ?o?ka, ktore s?u?y g?ownie do spania

Wspolny obszar zawiera salon, kuchni? i w pe?ni wyposa?one prysznice

R?czniki, szczoteczka do z?bow s? udost?pniane odp?atnie

Najwi?ksz? zalet? domu go?cinnego jest poznawanie nowyh ludzi, prywatno?? w dormitorium mo?e by? ci??ka do osi?gni?cia.

W zwi?zku z tym je?eli nasze warunki Tobie odpowiadaj? z prewno?ci? b?dziesz mia? wspania?e wra?enia.

Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy nowych go?ci.

Copyright c 2008-2017 Peace House Ltd. All Rights Reserved.