O Peace House

150 moich przyjacio? przyjecha?o by odnowi? stary Japo?ski dom i zmieni? go w hostel, uda?o si? to osi?gn?? w zaledwie 100 dni!

Uda?o nam si? osi?gn?? Peace House dzi?ki ludziom z "Peace Boat" i innym wolontariuszom.

Ludzie ktorym spodoba?a si? wymiana kulturowa z podro?uj?cymi z innych pa?stw pomogli otworzy? kilka oddzia?ow Peace House.

Mam szczer? nadziej?, ?e Peace House b?dzie miejscem gdzie ludzie z ro?nych pa?stw i kultur przyjad? i poszerz? swoj? wiedz? i do?wiadczenia dzi?ki wzajemnej rozmowie.

Oraz by Peace House pomog? osobom prze?ywaj?ce ci??kie chwile.

Programy telewizyjne, gazety oraz inne media prezentuj?ce Peace House

Broszura w Osaka Dawn Center

Super News Anchor (Kansai: 27 Sierpnia, 2013

Roque Mitsu (Mainichi Broadcasting System: August 8, 2013 broadcast)

Copyright c 2008-2017 Peace House Ltd. All Rights Reserved.