Zasady anulowania

Prosz? o kontakt na tydzie? przed przyjazdem w celu anulowania lub wszelkich innych zmian.

Prosimy zwroci? uwag? na fakt, i? koszty anulowania mog? wzrosn?? w ci?gu tygodnia.

*W przypadku dna przyjazdu oraz dnia poprzedzaj?cego koszty anulowania s? rowne kosztom rezerwacji.

* 5 dni przed przyjazdem = 50% kosztow

* W przypadku nie pojawienia si?, koszty b?d? rowne 100%

Rownie? je?eli pozwolisz obcym na pobyt po godznie 10 bez zgody, zostanie na?o?ona grzywna w wysoko?ci podwojnej ceny normalnego pobytu.

Copyright c 2008-2017 Peace House Ltd. All Rights Reserved.